Islamski Centar u Rijeci

by lv

Autori: Dušan Džamonja, Darko Vlahović, Branko Vučinović (ADB)
Suradnici: Dora Vlahović, Luka Vlahović, Dubravka Đurkan-Horvat, Davor Mauser
Lokacja: Rijeka, Hrvatska
Godina: 2012.
Površina: 5920m²

Kako će Islamski centar svojim položajem i izrazom sudjelovati u formiranju identiteta grada, predloženo rješenje oblikovanja sakralnog korpusa i cjelovitog kompleksa, temelji se na suvremenom načinu plastičnog razmišljanja i iskustva, kako bi se na najuvjerljiviji način objasnila i povezala simbolika mjesta molitve i islamske zajednice, te njihove vjere.

Ovim se projektom, bez parafrazirajućih i isključivo dekorativnih tradicionalnih motiva, nastojalo približiti više duhovnoj, a manje formalnoj tradiciji Islama. Po islamskoj tradiciji molitvenog prostora, on nikada nije bio ograničen isključivo na zatvoreni prostor, jer se molitva islamskog puka oduvijek obavljala podjednako na otvorenom, kao i u zatvorenom prostoru.

Koristeći prirodni pad terena, molitveni dio – Džamija s minaretom, shvaćena je kao skulptura smještena na pravilan postament – pješački trg, a svi ostali sadržaji Centra nalaze se u dvije etaže ispod platoa, te na taj način ne narušavaju integritet volumena skulpture.

U vanjskom ritmu volumena, u segmentima kalota i u njihovim obrisima, pojavljuje se polumjesec kao jedinstveni islamski simbol, dok se u unutrašnjosti igrom svodova, koji izviru iz samog horizonta, stvara iluzija nebeskog svoda i beskrajnosti prostora.

Pristupni trg je mjesto okupljanja prije ulaska u džamiju, a s platoa se preko obilaznice, ostvaruje vidik na Kvarnerski zaljev i grad Rijeku. Pješački pristup ostvaren je u nivou terena do svake etaže centra.

more on adb-arhitektura.hr