Generative rings 1.5

DSC0057

05.05.2013. Mala galerija novih testova 3d printanog nakita. Kolekcija prstenja nastaje u potpunosti digitalno, uz specifičan kod koji se sažima u modelu svakog prstena, a printa se u bilo kojem zamislivom materijalu (srebru, čeli…