Islamski Centar u Rijeci

Autori: Dušan Džamonja, Darko Vlahović, Branko Vučinović (ADB) Suradnici: Dora Vlahović, Luka Vlahović, Dubravka Đurkan-Horvat, Davor Mauser Lokacja: Rijeka, Hrvatska Godina: 2012. Površina: 5920m²

Kako će Islamski c…